Pielisen virtavedet järvitaimenen ja järvilohen näkökulmasta

posted in: UUTISET | 0

Vaeltavien lohikalakantojen tila on heikko eteläisen Suomen sisävesillä. Järvilohi on luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi ja järvitaimen erittäin uhanalaiseksi. Vaelluskalakantojen elvyttäminen on huomioitu muun muassa uudessa hallitusohjelmassa, jonka yhtenä tavoitteena on tehostaa uhanalaisten kalalajien suojelua ja toimeenpanna kalatiestrategiaa. Kalakantojen hoidon painopiste on siirtymässä istutuksista kalojen luontaisen elinkierron palauttamiseen ja vahvistamiseen. Järvilohen ja -taimenen näkökulmasta tämä edellyttää kalastuksen sääntelyn ja valvonnan lisäksi nousuesteiden poistamista sekä koski- ja valuma-aluekunnostuksia.

Suomen suurimpiin järviin lukeutuva Pielinen on järvilohen ja -taimenen luontainen esiintymis- ja kannanhoitoalue. Järvilohen lisääntyminen Pielisen alueella on kuitenkin estynyt ihmisen toiminnan seurauksena ja myös vaeltavat taimenkannat ovat romahtaneet. Pielinen tarjoaa erinomaiset puitteet uhanalaisten lohikalojen luontaisen elinkierron palauttamiseen. Järvilohi- ja taimenkantojen elvyttämiseen tähtäävien toimenpiteiden toimeenpano on viime aikoina herättänyt Pielisen alueella kuitenkin kysymyksiä. Esimerkiksi Lieksanjoelle ja Pieliseen laskeville pienemmille virtavesille suunnitellut kalataloudelliset kunnostukset ovat kaavailtua aikataulua jäljessä ja Lieksanjoen kannanhoidollisten istukkaiden määrä on riittämätön. Heikentyneen tilanteen taustalla on toimeenpanoon käytettävien resurssien puute ja niiden kohdentaminen.

Tässä työssä luodaan katsaus Pielisen järvilohen ja -taimenen tilanteeseen. Työssä esitetään Pielisen uhanalaisten lohikalakantojen elvyttämiseksi tarvittavia toimenpiteitä sekä edistetään ja tuetaan niiden toteutusta. Yksittäisistä toimenpide-esityksistä muodostuu toimenpidekokonaisuus, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi toimeenpanevien hankkeiden suunnittelun tukena.

Teksti on laadittu olemassa olevaan tietoon pohjautuen, asiantuntijoita, vesialueiden omistajia ja muita sidosryhmiä kuunnellen sekä valituissa kohteissa vieraillen. Osa kohteista ja niissä tarvittavista toimenpiteistä on ennalta tunnettuja, kun taas osa nostetaan julkiseen keskusteltuun nyt ensimmäistä kertaa. Selvityksen rahoittajia ovat Itä-Suomen kalatalousryhmä / Pohjois-Savon ELY-keskus, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Metsähallitus sekä Pielisen ja Ruunaan kalastusalueet.

 

LATAA TIEDOSTO – PIELISEN VIRTAVEDET.PDF

 

Pielisen virtavedet