Kiinalaiset kalastusmatkailijoina

posted in: UUTISET | 0

10Itä-Suomessa toteutettavien opastettujen kalastusretkien tärkeimpänä ulkomaalaisena kohderyhmänä ovat venäläiset asiakkaat. Viimeaikaiset poliittiset tapahtumat ja ruplan kurssin heikkeneminen ovat kuitenkin osoittaneet, että uusien markkina-alueiden avaaminen on matkailuliiketoiminnan jatkuvuuden kannalta perusteltua.

Kiinalaiset matkailijat ovat itäsuomalaisille elämysmatkailupalveluille uusi mielenkiintoinen kohdemarkkina. Kiinan keskiluokka on vaurastunut nopeasti ja kokonaisuudessaan kiinalaiset käyttävät maailmassa eniten rahaa ulkomaanmatkailuun. Tutkimusten mukaan eri kansalaisuuksista juuri kiinalaisten Helsingissä käyttämä rahamäärä vuorokautta kohden on kaikista suurin. Liikenneyhteydet Suomen ja Kiinan välillä ovat hyvät, sillä Finnairilla on suora lentoyhteys neljään mannerkiinalaiseen suurkaupunkiin (Peking, Shanghai, Chongqing ja Xi’an) sekä lisäksi Hong Kongiin.

Selvityksen tarkoituksena oli perehtyä kiinalaisten matkailijoiden erityispiirteisiin ja – tarpeisiin itäsuomalaisten kalastusmatkailupalveluiden hyödyntäjinä. Selvityksen tavoitteena oli luoda pohjaa Kiinaan suuntautuvalle kalastusmatkailupalveluiden markkinoinnilleja palvelujen tuotteistamiselle. Selvitystyössä perehdyttiin muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Millainen virkistyskalastuskulttuuri Kiinassa on?
  • Ovatko Itä-Suomessa tarjotut kalastusmatkailupalvelut kiinalaisittain kiinnostavia?
  • Mitkä aktiviteetit ja palvelut kalastuksen ohella kiinnostavat kiinalaisia asiakkaita?
  • Kuinka ruoka-, majoitus- ja muut liitännäispalvelut on järjestettävä?
  • Mitä muita erityispiirteitä tulee huomioida?

Future Missions Oy:n toteuttaman selvityksen laadintaan osallistui sekä suomalainen että kiinalainen henkilö.

 

Lataa selvitys –  Kiinalaiset kalastusmatkailijoina